objekt: rodinný dom - prestavba, návrh spálne
lokalita: Záhorská Bystrica, SR
rok: 2016
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia


architektúra
projekty
interiéry