objekt: rodinný dom - prestavba, návrh kúpeľne
lokalita: Záhorská Bystrica, SR
rok: 2016
investor: privat
stupeň: architektonická štúdiaarchitektúra
projekty
interiéry