objekt: Prestavba bytovej jednotky
Návrh obývacej izby s kuchyňou a jedálňou
lokalita: Bratislava mestská časť Petržalka, SR
rok: 2017
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: Ing.arch. Silvia Magyarová


architektúra
projekty
interiéry