objekt: Prestavba existujúcej budovy na športový klub
KID zóna -špeciálne výuky pre deti
lokalita: Matúškovo, SR
rok: 2017
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: Zsolt Galambos


architektúra
projekty
interiéry