objekt:Návrh interiéru schowroomu luxusných doplnkov
lokalita: Bratislava, SR
rok: 2015
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia


architektúra
projekty
interiéry