Mojou prioritou je zakaždým vytvoriť niečo nové, projekt, ktorý je orientovaný na svojho majiteľa t.j.
"ušitý" na mieru. Snažím sa stelesniť všetky (ne)odvážne predstavy. : )
Naše služby:
- individuálne projekty na daný pozemok
- individuálne návrhy interiérov
- architektonické štúdie, projekty pre stavebné povolenie, projekty pre územné rozhodnutie, realizačné
projekty
- zameranie skutočného stavu
- inžinierska činnosť (zabezpečenie súhlasných stanovísk, vybavenie stavebného povolenia, geodetické
práce, inžiniersko-geologický prieskum)
- energetický certifikát, energetické hodnotenie, termovízia, energetický audit
- poradenstvo
- zabezpečenie stavebného dozora

architektúra
projekty
interiéry