objekt:zastrešenie terasy
lokalita: Sládkovičovo, SR
rok: 2015
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
architektúra
projekty
interiéry