objekt:Zastrešenie terasy a farebné riešenie fasády rodinného domu
lokalita: Kráĺová pri Senci, SR
rok: 2015
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia


architektúra
projekty
interiéry