objekt: prístavba k bytu na 12.NP
lokalita: Vrakuňa, SR
rok: 2017
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: ADplan s.r.o.


architektúra
projekty
interiéry