objekt:obytná zóna
lokalita: SR
rok: 2013
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca:saxum s.r.o.architektúra
projekty
interiéry