objekt:prístrešok so skladom
lokalita: Jelka, SR
rok: 2013
investor: privat
stupeň: PSP
architektúra
projekty
interiéry