objekt:rodinný dvojdom
lokalita: Griňava, SR
rok: 2010
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca:Ing.Marián Kocsisarchitektúra
projekty
interiéry