objekt:nefajčiarska zóna
lokalita: Galanta, SR
rok: 2008
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca:g.a.m.architektúra
projekty
interiéry