objekt:revitalizácia voľnočasových plôch
lokalita: Rovinka, SR
rok: 2012
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca:g.a.m.architektúra
projekty
interiéry