objekt:obchody, služby
lokalita: Vozokany, SR
rok: 2010
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca:g.a.m.architektúra
projekty
interiéry