objekt: rodinný dom
lokalita: Galanta, SR
rok: 2016
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia


architektúra
projekty
interiéry