objekt: rodinný dom s garážou
lokalita: Jelka, SR
rok: 2016
investor: privat
stupeň: PSP

architektúra
projekty
interiéry