objekt: rodinný dom
lokalita: Kostolná pri Dunaji, SR
rok: 2017
investor: privat
stupeň: PSP

architektúra
projekty
interiéry