objekt: prestavba sídla spoločnosti
lokalita: Galanta, SR
rok: 2016
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: ADplan s.r.o.architektúra
projekty
interiéry