objekt: prestavba rodinného domu
lokalita: Šaľa, SR
rok: 2016
investor: privat
stupeň: architektonická štúdia


architektúra
projekty
interiéry