objekt:    Prestavba existujúcej budovy na športový klub
lokalita:  Matúškovo, SR
rok:    2016
investor:  privat
stupeň:    architektonická štúdia
spolupráca:Zsolt Galambosarchitektúra
projekty
interiéry